Для Вас,батьки

Головна » Зарахування учнів до 1 класу » Для Вас,батьки   

Шановні батьки майбутніх першокласників! 

Прийом заяв для зарахування дітей до 1-го класу на 2019-2020 навчальний рік розпочато з 24 квітня 2019 року.

Перелік документів:

 1. Заява батьків.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Оригінал медичної довідки.

4. Документ, що засвідчує місце проживання.

 

 

 

Зразок заяви до 1 класу на 2019 рік 

 

Директору _______________________

(повне найменування закладу освіти)

_________________________________

(прізвище та ініціали директора)

_________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника

чи одного з батьків дитини) який (яка) проживає за адресою:

________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: ______________

Адреса електронної поштової скриньки: ________________________

 

ЗАЯВА

про зарахування до закладу освіти

 Прошу  зарахувати ___________________________________________________ 

                                               (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження)

до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває)

за  адресою: ________________,на__________форму здобуття освіти.

 Повідомляю про: 

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити)

(__________________________________________________________________); 

(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти) 

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити)

(__________________________________________________________________);

                     (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри)

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти

(__________________________________________________________________);

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти)

навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні

(потрібне підкреслити)

(__________________________________________________________________);

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу. (___________________________________________________________________).

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

 

_________                                                                                              ______________

     (дата)                                                                                                    (підпис)

 

*Зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами.

 

Рішення №18 від 18 квітня 2019 року Виконавчий комітет Шендерівська сільська рада

«Про закріплення території обслуговування за закладом загальної середньої освіти села Шендерів

Про прийом дітей до 1-го класу на 2019-2020 навчальний рік

Шановні батьки!

На сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти»https://school.isuo.org/ Ви маєте можливість подати заяву на вступ дитини до школи. Для цього необхідно зареєструватись на сайті, обрати заклад загальної середньої освіти, створити заявку та підтвердити її документами у закладі.

 

 

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ТИВРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ С. ШЕНДЕРІВ

 

                       НАКАЗ

 

24.04.2019                                              ШЕНДЕРІВ                                  № 45

 

Про прийом дітей до 1-го класу

на 2019-2020 навчальний рік.

 

         Відповідно до статей 13,66 Закону України «Про освіту», статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання пункту 6 наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та проведення учнів до державних та комунальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти», з метою забезпечення права на освіту та належної організації прийому дітей до 1-го класу в 2019-2020 навчальному році, та згідно наказу управління освіти, молоді та спорту № 120 від 24.04.2019 р.

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визначити датою початку приймання заяв про зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти на 2019-2020 навчальний рік – 24 квітня 2019 року.

2. Визначити останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти на 2019-2020 навчальний рік – 31 травня 2019р.

3.Покласти персональну відповідальність за дотриманням Порядку зарахування учнів до 1-го класу на директора школи   Василик А.І.

4. Директору школи   Василик А.І.

4.1 Розпочати прийом заяв про зарахування дітей до закладу загальної середньої освіти в 2019-2020 навчальному році для здобуття освіти та документів, визначених наказом Міністерства освіти і науки України  від 16 квітня 2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти» із 24 квітня 2019 року;

4.2. Протягом приймання заяв вжити заходів для ознайомлення батьків та осіб, що їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статусом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

4.3. Довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає;

4.4. Забезпечити постійний контроль з дотриманням правил прийому дітей до перших класів;

4.5. Забезпечити зарахування до 1-го класу в першу чергу:

- дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу 1 освіти підтверджене одним із наступних документів:

>    паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

>    довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р.,№28,ст. 1108);

>    довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

>    документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

>    рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

>    документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

>    довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. 207);

>    акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

>    інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників;

-    дітей, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

-     дітей працівників цього закладу;

4.6. Взяти до уваги, що

дітям, які вступають до першого класу закладу загальної середньої освіти, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні;

-    у випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу закладу загальної середньої освіти не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, проводиться зарахування в 1-й клас згідно вимог п.2 розділу II Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

4.7. Провести зарахування до закладу загальної середньої освіти за наказом директора до початку навчального року;

4.8. Врахувати, що для зарахування учня до закладу загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають

-     заяву встановленого зразку;

-     копію свідоцтва про народження;

-    оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування;

4.9. Взяти до уваги, що:

-    відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти здійснюється на безконкурсній основі;

-    не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена чинним законодавством;

-    умови для навчання та виховання першокласників встановлені Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01);

-    обов’язковим є наявність згоди на обробку персональних даних, надана батьками учня;

4.10. Видати наказ про зарахування учнів 1-х класів до закладу загальної середньої освіти.

До 01.06.2019 року.

4.11.Оприлюднити на веб-сайті закладу інформацію про закріплену територію обслуговування, спроможність закладу освіти, наявність вільних місць, список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ.

Впродовж двох робочих днів

з дня зарахування дітей.

5. Взяти під контроль дотримання вимог до зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти, визначених наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти».

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор школи                                           А.І.Василик

 

З наказом ознайомлені:

 

Зарахування учнів до 1 класу

Кількість 1-х класів – 1

Кількість учнів – 4

Список дітей, зарахованих до 1 класу (станом на 31.05.2019р.):

- діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти с.Шендерів підтверджене;

- діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у ЗОШ І-ІІ ступенів с.Шендерів;

- діти працівників ЗОШ І-ІІ ступенів с.Шендерів;

1.        Голоскевич  Дар’я  Юріївна  -06.03.2013р.

2.        Данилішин Данило Костянтинович -10.07.2013р.

3.        Кірсанова Олександра Олександрівна -16.03.2013р.

4.         Собакарь  Олександр Сергійович  -26.07.2013р.

Кількість вакантних місць –11

Класний керівник  Олексюк Катерина Юстинівна .


Всі новини
 • Контакти

   Адреса:

   Вінницька обл.
   Тиврівський р-н,
   с. Шендерів,
   вул. Ленінська, 60
   23334

   Тел.: (04355)2-64-48
   Email: school_shenderiv@ukr.net